Lili 4Austyn 1Karsyn's KitchenLennox & BrynnEvie 1Erin 13Jasper newbornAlec headshotsTaylor senior softballTaylor S.